Hoe ontwikkel je een duurzame stad?

1 min leestijd

Steden zijn in beweging en staan voor de grote opgave om de woonomgeving van steeds meer inwoners duurzaam en leefbaar te maken én te houden. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? In deze serie van artikelen besteedt TNO aandacht aan de adaptieve stad, de bereikbare stad en de duurzame stad. Dit keer: de duurzame stad.

In de visie van TNO op de toekomst van de stad, staat de stad als systeem centraal ten dienste van haar stakeholders, onder wie in de eerste plaats de inwoners zelf. De stad is een knooppunt van fysieke, sociale en ICT-netwerken; een complex systeem waarin actoren en hun relaties de basis vormen en verbindingen continu veranderen. Het is belangrijk dat we de complexiteit van het stedelijke systeem, met al zijn afhankelijkheden en verbanden, beter gaan begrijpen om het duurzaam en toekomstbestendig te maken. Met andere woorden: lerend organiseren en deze lessen ook borgen.

“Een duurzame stad blijft in beweging, zoekt naar balans en speelt daarmee in op de dynamiek”

De duurzame stad

Een duurzame, gezonde en toekomstbestendige stad heeft oog voor concurrentiekracht, klimaat en milieu. Voor een duurzame en leefbare stad is een goed functionerend netwerk van alle stromen in die stad – zoals bijvoorbeeld materiaalstromen, energie en verkeer – noodzakelijk. Aan de basis van dat netwerk ligt inzicht in en kennis van data en informatie over de kwaliteit van die stromen. Alle stromen en processen in de stad zijn immers met elkaar verbonden en daarom van invloed op elkaar. Dat vraagt ook om nauwe samenwerking en co-creatie met alle stedelijke actoren. Een duurzame stad blijft in beweging, zoekt naar balans en speelt daarmee in op de dynamiek.

meer over de toekomst van de stad

Hoe steden flexibel kunnen inspelen op de toekomst

Hoe houd je steden bereikbaar? 

Paper: de duurzame stad

Benieuwd hoe u als stad of regio flexibel kunt inspelen op de toekomst? Lees verder in de paper ‘De duurzame stad’ of neem contact met ons op.

Position paper - de duurzame stad
contactpersoon
Dr. ing. Nico Zornig Locatie Leiden - Sch + Page 1 Locatie: Locatie Den Haag - New Babylon
e-mail
nieuws
lees ook
aandachtsgebieden
  • Strategische Analyses & Beleid