Slagkracht is nodig om kansen voor cybersecurity te verzilveren

1 min leestijd

Nederland draait op hoog niveau mee in cybersecurity. Met universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en de overheid blinken we uit in de bestrijding van cybercrime. Maar kunnen we deze toppositie behouden? Volgens Harvard Business Review is onze digitale economie razendsnel aan het afzakken. Om onze toppositie te behouden, moeten we investeren in cybersecuritykennis en een dynamisch cyberecosysteem inrichten.

Landen om ons heen investeren flink in een hoger cybersecurityniveau om maatschappelijke continuïteit, hun bedrijfsleven en economie te beschermen. Nederland blijft achter en we moeten daarom meer gaan investeren om het tij te keren, stelt Annemarie Zielstra, Directeur Cyber Security & Resilience bij TNO en auteur van de TNO whitepaper cybersecurity. Door de sterke focus op bestaande kennis en buitenlandse technologie laten we veel maatschappelijke en economische kansen liggen. Wat zijn de kansrijke niches waarin Nederland zich kan specialiseren? Welke innovatieve kennis en expertise willen we in huis hebben en houden? Wat is onze ambitie? En hoe zetten we die om in een programma?

Cyberecosysteem inrichten

Nederlanders zijn als geen ander in staat om samen te werken; het zit in ons DNA. Onze samenwerkingscultuur is een belangrijk deel van de oplossing. We moeten zorgen voor een dynamisch cyberecosysteem voor het katalyseren van innovatie. In dit ecosysteem worden kennisvraag en -aanbod continu aan elkaar gekoppeld, wordt technologie gescout en worden steeds weer nieuwe samenwerkingen gesmeed.

“Kansen verzilveren lukt alleen als politiek, overheid, bedrijfsleven en wetenschappelijke instituten de handen ineenslaan”

Technology transfer

Een goede ‘technology transfer’ vormt een ander deel van de oplossing. Veelbelovende kennis en technologie blijven te vaak op de plank liggen. Deze ‘valley of death’ tussen onderzoek en markt moeten we overbruggen. Experimenteren, kennisoverdracht en durven te falen ofwel beschikbaar stellen van durfkapitaal, zijn noodzakelijk om kennis een weg naar de markt te laten vinden. Investeringen in de kennisbasis vanuit de overheid zijn hierin cruciaal, stelt Mariana Mazzucato, econoom en schrijver van het boek The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths.

Nederland versterken en beschermen

Het bundelen van krachten om de cybersecurityvraagstukken het hoofd te bieden, is noodzakelijk om Nederland te versterken en te beschermen. Met een integrale visie en meer samenhang tussen bestaande initiatieven zorgt Nederland voor meer slagkracht en hoogwaardige, onafhankelijke cybersecuritykennis. “Kansen verzilveren lukt alleen als politiek, overheid, bedrijfsleven en wetenschappelijke instituten de handen ineenslaan. Hiermee moeten we zo snel mogelijk van start gaan; wachten is geen optie”, vindt Zielstra. “Laat ons samen een stip op de horizon zetten, terug redeneren en daar vervolgens met z’n allen – publiek en privaat – aan gaan werken. Laten we die kraamkamer inrichten waar cybersecurityinnovaties het daglicht zien en hun gang naar de markt maken.”

TNO whitepaper cybersecurity

Wilt u meer weten over het verzilveren van de maatschappelijke en economische kansen in cybersecurity? Download dan de whitepaper.

Download whitepaper
contactpersoon
Annemarie Zielstra Locatie Leiden - Sch + Page 1 Locatie: Locatie Den Haag - Oude Waalsdorperweg
e-mail
nieuws
lees ook
vacatures
aandachtsgebieden
  • Defensie & Veiligheid