Van bijstand naar werk: inclusieve innovatie in de regio

1 min leestijd

Meer dan een miljoen mensen in ons land hebben geen werk of het kost hen meer dan gemiddeld moeite aan het werk te komen. Vaak zijn ze al te lang werkloos, op leeftijd, hebben een handicap, weinig opleiding of faalangst. Toch blijkt het verrassend vaak mogelijk mensen die ogenschijnlijk kansloos zijn op de zogenaamde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ aan werk te helpen. TNO heeft een aanpak ontwikkeld waarin gemeenten en bedrijven nauw samenwerken om dit probleem te lijf te gaan. En die werpt in steeds meer regio’s vruchten af.

Kern van de wetenschappelijk onderbouwde methode is het regionaal bij elkaar brengen van gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen. Het innovatiepotentieel van het publieke en private domein is beter te ontsluiten door deze slim met elkaar te verbinden. Die verbinding bestaat uit het begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk én het op een innovatieve manier betrekken van werkgevers hierin om werkgelegenheid te creëren.

Aansluiten op innovatieagenda werkgevers

Samen met gemeenten attenderen we werkgevers op mogelijkheden die ze zelf nog niet zagen. Dat vereist zorgvuldig kijken naar de ontwikkeling en de innovatieagenda van individuele bedrijven en daarop aansluiten met het aanbieden van mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten maar wel degelijk over de capaciteiten en de motivatie beschikken om aan de vraag van de werkgever te voldoen.

Gemeenten kunnen hun werkwijze drastisch verbeteren en de bril van de ondernemer opzetten om een slimme connectie te maken tussen mensen in de ‘kaartenbak’ en de behoeften van werkgevers in de regio. Daarvoor is het nodig goed geïnformeerd te zijn over wat er bij de bedrijven speelt, wat hun innovatieagenda is en welke personele behoeften ze op langere termijn hebben.

Download de whitepaper

Wilt u meer informatie over onze aanpak voor inclusieve innovatie in de regio?

Downloaden
contactpersoon
Prof. dr. Roland Blonk Locatie Leiden - Sch + Page 1 Locatie: Locatie Leiden - Schipholweg
e-mail
nieuws
lees ook
aandachtsgebieden
  • Gezond leven